“Vad trevligt det vore om också våra fordon var i kördugligt skick”. Om det här är en bekant tanke, vare sig det är fråga om en sluten vagn med glasfönster eller en liten kyrkosläde, kontakta oss så hjälper vi gärna.

Till först är det bra att skicka ett par bilder av restaureringsobjektet per e-post eller traditionell post. Vi kan också komma och titta på det, för det debiteras resekostnader. Objektet behöver i vart fall ses, på ett eller annat sätt, före vi kan ge en offert. Utan att se objektet är det omöjlig att säga hur mycket restaureringsarbete det kräver och hur många arbetstimmar man bör räkna med. Det är också bra att veta om fordonet efter restaureringen ska vara i bruk eller stå som museiföremål. Användningsändamålet inverkar i någon mån på restaureringstekniken.

När vi har bekantat oss med objektet, ger vi en skriftlig offert där alla arbetsskeden specifierats. Vid behov skickar vi också materialprover på t.ex. tyg och leder som används. Då vi restaurerar strävar vi främst till att återställa objektet i dess ursprungsskick. Vi beaktar självfallet också kundens önskemål vad gäller t.ex. färg.

Den totala tiden för restaureringsarbete beror på föremålets skick och på det material som behövs. Restaureringstiden av fordon är i snitt 3 månader, främst beroende på material. Oftast står flera restaureringsobjekt i kö, vilket förlänger leveranstiden. Det är bra att beakta det här redan i planeringsskedet. Om fordomet skall tas i bruk efter restaureringen behöver vi information om hurudan häst och spann skaklarna tillverkas för.

Vid behov tar vi hand om hela restaureringsprocessen: Vi hämtar föremålet, gör restaureringingen och levererar det färdiga föremålet. Vi fotograferar alla arbetsskeden och kunden får de här bilderna på en CD-skiva om den så vill. Det är intressant att se hela restaureringsprocessen.