Vi använder traditionella arbetsmetoder och -material i restaureringsarbete alltid när det är möjligt. Vårt syfte är att restaurera ett föremål till en form som motsvarar original så mycket som möjligt. Under arbetsprocessen undviker vi ändå att restaurera för mycket, så att föremålets ålder och dess byggares kunskaper fås värdefullt fram.

Med en ändamålsenlig restaurering garanteras att föremålet och dess värde bevaras – antikviteternas värde stiger ju år efter år – och att dess användande är tryggt. Vi väljer alltid traditionella och goda material till restaureringsföremål.

Det finns inget konstläder eller billack i vår verkstad utan traditionella material som har också ursprungligen använts i föremålet. Ytterligare väljer vi noga våra leverantörer och tar i beaktande deras förfaringssätt.

Vid behov transporterar vi också restaureringsföremål till eller från kunden.

Läs också anvisningarna för restaureringsbeställning.

Restaurerade föremål

Klicka här för restaurering bilder.